Instructievaardigheid voor werkplekopleiders

Instructievaardigheid is training die toegespitst is op het opleiden op de werkplek. Goed opgeleide instructeurs voorkomen kennisverlies en kennisslijtage in uw organisatie. Daarmee borgt u die in uw organisatie aanwezige kennis en ervaring en blijft uw organisatie wendbaar.

Doelstelling
Na het volgen van deze Netpoint-training is de deelnemer in staat zelfstandig een (nieuwe) medewerker, op basis van de bij de organisatie geldende standaard werkinstructies, te instrueren op de werkplek.

Doelgroep
Medewerkers en leidinggevenden die medewerkers trainen op de werkplek.

Programma

Dagdeel 1 – Het leerproces, hoe leren mensen?

 • Leerstijlen. Hoe leer je zelf?
 • Communicatie.
 • Inzicht in hoe volwassenen kennis en vaardigheden leren, en wat dat betekent voor de opleider.
 • De rol van de instructeur in het leerproces van mensen.
 • De werking van het geheugen.
 • Het belang van instrueren, visualiseren én ervaren, ofwel: uitleggen, laten zien en laten doen.
 • Instructie in het bedrijf. Een opleider van de organisatie schetst het kader waarbinnen het bedrijf werkplekopleiden uitvoert.

Dagdeel 2 – Het structureren van de instructie

 • Formuleren van het belang van instructiedoelen, SMART-doelen.
 • Vaststellen van beginniveau van deelnemers.
 • Inspelen op het beginniveau van deelnemers.
 • Aanbrengen van structuur in instructies.
 • Instructiestructuur: kop-romp-staart (kennis en dit oefenen)
 • Gebruik van standaard werkinstructies.
 • Veiligheid op de werkplek.

Dagdeel 3 – Didactische vaardigheden

 • Oefenen van verschillende didactische werkvormen: voorbereiden, instrueren, begeleiden en nabespreken.
 • Bepalen wanneer welke didactische werkvorm geschikt is. Gaat het om kennis die overgedragen moet worden? Gaat het om vaardigheden die geoefend en getraind moeten worden? Zijn er houdings- en gedragsaspecten die aandacht verdienen? Is veilig werken van belang?
 • Het geven van feedback: het effect van positieve feedback, constructieve feedback en negatieve feedback.

Facultatieve dagdelen

De onderstaande dagdelen zijn facultatief. Deelnemen betekent een verdieping en verbreding van de in de eerste drie dagdelen geoefende vaardigheden.

Dagdeel 4 en 5 – Praktijkoefening: verzorgen van vijftienminuteninstructie

 • Alle deelnemers verzorgen een vijftien minuten durend onderdeel uit een later te geven training on the job-programma. Deze vijftien minuten bevatten de volgende onderdelen: een presentatie of instructie, het begeleiden van een praktijkopdracht en het geven van feedback.
 • Na afloop krijgt men van de andere deelnemers en van de trainer feedback: positieve feedback en verbetertips.

Dagdeel 6 – Omgaan met lastige situaties

 • Motivatie – motieven en motiveren van deelnemers.
 • Herkennen van weerstand.
 • Omgaan met weerstand.
 • Omgaan met moeilijke vragen en vragen waarop de instructeur geen antwoord weet.

Dagdeel 7 – Bikkel & Ontwikkel

Dagdeel in Bikkel & Ontwikkel, het ontwikkelcentrum van Netpoint Groep, waar deelnemers leren en ervaren hoe volwassenen leren. De deelnemers doen een oefening in een situatie die zij niet kennen. De Netpoint-trainer demonstreert live het instructieproces aan de deelnemers, waarna de deelnemers elkaar instrueren.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

 • Het zich houden aan de standaard werkinstructies.
 • Het instructieproces.
 • Kennisverlies.
 • Kennisslijtage.

Praktijktraining

Het is mogelijk het bovenstaande programma uit te breiden met een-op-eentraining on the job-feedbacksessies. De deelnemer voert op de werkplek daadwerkelijk een instructieproces uit. De direct leidinggevende, of een opleider van de organisatie, observeert de deelnemer samen met de Netpoint-trainer. Op basis van een korte video-opname krijgt de instructeur/deelnemer feedback op het instructieproces. Duur, inclusief feedback: 1 uur.

Certificering en borging!

Netpoint Groep biedt de mogelijkheid deelnemers formeel te certificeren. Dit gebeurt door ze in de praktijk een werkplekinstructie uit te laten voeren. De deelnemers worden beoordeeld door een opleider van het bedrijf en de trainer van Netpoint Groep met behulp van een standaard beoordelingslijst. Daarmee wordt de kwaliteit van het instructiegeven bij de organisatie gestandaardiseerd.

Mogelijk is dit een opstapje naar een proces van her-certificeren of het afleggen van bekwaamheidsproeven voor medewerkers die regelmatig instructiegeven in het kader van training on the job. Daarmee wordt de kwaliteit van het geven van werkinstructie bij de organisatie geborgd en is deze aan te tonen aan bestaande en toekomstige klanten. Certificeren is te combineren met de praktijktraining.