Leiderschapsontwikkeling

Integrale leiderschapsontwikkeling

3 leiderschapstrajecten samen de totaalaanpak voor uw organisatie.

Hieronder vindt u 3 trainingen op het gebied van leiderschap en leidinggeven. Deze 3 vormen samen een volledig integraal pakket op gebied van het leren, onderhouden en verbeteren van leidinggevende competenties. Het is de weerslag van mijn denken over integrale leiderschapsontwikkeling. Het biedt u flexibiliteit en maatwerk. Door medewerkers op maat, hun competenties, te trainen werkt u efficiënt en effectief.

Het pakket is opgebouwd op basis van de drie volgende kernwaarden:

1. Niet ik maar wij!
2. Niet alleen, maar samen leren.
3. Niet buiten het werk maar in het werk!

Voordelen:

1. Nog maar 1 aanbieder van trainingen op het gebied van leidinggeven.
2. Alle deelnemers getraind vanuit dezelfde, jouw visie,  op leiderschap en leidinggeven.
3. Door maatwerk effectief in tijd en geld.
4. Leren van elkaar en in uw organisatie.

Trainingen

  1. Organiseren & Leidinggeven

.De basis training voor startende leidinggeven. Leren leidinggeven In ruim een halfjaar wordt u getraind in alle belangrijke leidinggevende competenties. U leert doelen te stellen en Plan-Do-Check-Act als planning en controle cyclus toepassen. U leert het vak. Veel variatie in methoden, veel praktijkervaring en veel oefenen.

  1. Leidinggeven Agile

Een training waaraan alle leidinggevenden kunnen deelnemen onafhankelijk van hun positie in de organisatie. De training bestaat uit een aantal basismodules, bedoeld voor het onderhouden van uw leidinggevende vaardigheden. Deelnemers nemen deel aan die modules die passen bij hun ontwikkel doelstellingen. Ze doen dat samen met collega’s vanuit alle niveau’s uit uw organisatie  in één groep. Uw organisatie heeft veel invloed op het trainingsprogramma. De kernwaarden van uw organisatie kunnen centraal staan. De visie uw organisatie op leiderschap kan het vertrekpunt zijn voor de training.

  1. Troachen

Troachen is een combinatie van trainen en coachen. Je leidinggeven verbeteren. Praktijkgericht en effectief door zijn vorm. Troachen is geschikt voor leidinggevenden die een beperkt aantal leidinggevende competenties willen verbeteren.

Integrale leiderschapstrainingen worden altijd uitgevoerd door experts. Adviseurs die zelf het werkveld kennen vanuit hun (werk)ervaring en expertise. Maak kennis met:

wicher
Wicher Westerbeek 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie aanvragen