Behoefteonderzoek

Maatwerk vraagt om een gedegen behoefteonderzoek

Een ontwikkeltraject gaat altijd gepaard met een behoefteonderzoek. Natuurlijk heb je zelf een goed beeld van de obstakels in je bedrijf. Maar om naadloos te kunnen aansluiten bij de ontwikkelbehoefte en organisatiecultuur, is het voor ons van essentieel belang die feeling te krijgen met jou en je bedrijf. Een gedegen behoefteonderzoek zorgt ervoor dat wij als Netpoint Groep dat doen wat echt nodig is. Dat zit in ons DNA

Wat onderzoeken wij?

In het behoefteonderzoek willen we in ieder geval onderstaande vragen helder krijgen:

 1. Is het probleem een ontwikkelnoodzaak of ontwikkelbehoefte?
 2. Wat is de exacte ontwikkelbehoefte (concreet omschreven) volgens de opdrachtgever?
 3. Wat zijn de interne paradigmaverschillen (beeld) ten aanzien van het probleem?
 4. Welk strategisch of tactisch doel dient de in te zetten interventie?
 5. Waarom is een ontwikkelinterventie de juiste oplossing voor het probleem en waar blijkt dat uit?
 6. Welke doelgroep betreft het (doelgroepanalyse)?
 7. Is de doelgroep ontwikkelbaar naar het gewenste niveau?
 8. Wat is de specifieke organisatiecultuur (gericht op de doelgroep) en welke invloed heeft die?
 9. Welke andere aspecten hebben direct en indirect invloed op het al dan niet slagen van de interventie?
 10. Wat is het gewenste resultaat van de ontwikkelinterventie?

Aanpak

 1. Oriënterend interview directie en/of betrokken leidinggevenden 
 2. Analyse van de opdracht (wat is volgens het bedrijf zelf het probleem en wat moet er gebeuren?)
 3. Onze experts geven terug wat in onze ogen onze opdracht is.
 4. Vaststellen ‘Jury van experts’ (met wie van de organisatie gaan wij sparren tijdens het onderzoek?)
 5. Opstellen plan van aanpak voor het onderzoek (wat, wanneer, hoe en met wie?)
 6. Plan van aanpak bespreken met de jury van experts
 7. Uitvoering behoefteonderzoek (o.a: observaties, documentenstudie, diepte interviews en cultuur scan)
 8. Opstellen advies in rapportage-vorm (Waarom, waarvoor en wat zal het de organisatie opleveren?)
 9. Concept programma uitwerken (doelen, werkvormen, duur en intensiteit ontwikkelinterventie)
 10. Presentatie bevindingen behoefteonderzoek aan opdrachtgever.

Prijs

De prijs van een behoefteonderzoek is sterk afhankelijk van de omvang. Daarom zullen wij naar aanleiding van het oriënterende gesprek met de directie (punt 1 van aanpak) en de analyse van de opdracht (punt 2 van aanpak) een offerte opstellen voor het behoefteonderzoek. Het plan van aanpak dat wij presenteren voor het behoefteonderzoek zal  gepaard gaan met deze offerte.

Onze experts

De volgende Netpoint experts nemen behoefteonderzoeken af:

img_6871
Wicher Westerbeek 
img_6895
Laura Groten 

 

 

 

 

Informatie aanvragen