Organisatieadvies

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt.

 

Organisatieadvies gaat bij ons altijd over Transitie. Transitie gaat meer over de wijze waarop mensen met veranderingen omgaan, dan over de inhoud van de verandering zelf. Dat is precies het verschil tussen verandermanagement en transitiemanagement. Bij veel veranderingen op het werk, zoals reorganisaties, fusies, bezuinigingen of ontslagen, gaat het vaak juist om de inhoud: wat speelt er precies, hoe staan we ervoor, hoe ziet het nieuwe organigram er uit, wie moeten er weg en wie kunnen er blijven? Informatie en communicatie over die inhoud is zeer belangrijk, maar het is niet het enige waar medewerkers behoefte aan hebben. Voor medewerkers en hun leidinggevenden is het óók cruciaal om zicht te hebben op nieuwe zin of betekenis. Leidinggevenden (naast anderen in de organisatie zoals HR functionarissen) een belangrijke rol vervullen naar hun medewerkers in het leiden van de veranderingen. Zij dragen er in niet te onderschatten wijze aan bij dat medewerkers de stappen van ‘afscheid nemen’ naar ‘nieuw contact’ zetten. Hiervoor is het nodig om de confrontatie aan te gaan met de ingrijpende gebeurtenis, de onderliggende betekenis helder te krijgen en deze betekenis opnieuw vorm te geven.

Veranderen heeft, misschien wel veel meer, te maken met het psychologisch proces, dan met de zakelijke aspecten van een veranderingsproces. “Vanaf 1 juli werken we in zelforganiserende teams”, is slechts een wens als geen rekening gehouden wordt met wat dit betekent in het denken van de betrokkenen!

Netpoint Groep beschikt over grote deskundigheid op het gebied van transitiemanagement. We zetten die op de volgende manier voor u in: