Veiligheid & Industrie?

 De afdeling Veiligheid & Industrie van Netpoint Groep is samengegaan met onze community partner Tutorial Opleidingen & Advies.  De afdeling Veiligheid & Industrie en onze veiligheidskundige Richard Tibben zin niet meer te vinden op onze vernieuwde website. Vanuit een eerdere intensieve samenwerkingsverband hebben beide organisaties de handen nu officieel ineengeslagen.  Samen sterker! Vanuit deze samenwerking lever ik nu  […]

Read more
De beste versie van jezelf

Leiderschap en persoonlijke effectiviteit zijn centrale thema’s binnen ons werk. De beste versie van jezelf worden kan pas als hoofd, hart en lichaam zich met elkaar verbinden. Met de komst van ons product “Bikkel & Ontwikkel” weten wij het ontwikkelen van hoofd, hart en lichaam bij elkaar te brengen. Buiten bewegen als leermiddel: Ervaringsleren. Effectieve […]

Read more